Przejdź do głównej treści

Struktura katalogów


Diagram struktury katalogów

Objaśnienie katalogów

data

W tym folderze są przechowywane pliki wykorzystywane podczas instalacji lub aktualizacji aplikacji.

 • Podkatalogi
  • install - zawiera pliki php i/lub sql wykorzystywane podczas instalacji aplikacji.
  • migration/patches - zawiera pliki php i/lub sql wykorzystywane podczas aktualizacji aplikacji.

Podkatalogi z przykładowymi plikami

.
└── data
  └── install
    └── php
    └── sql
  └── migration
    └── patches

docs

W tym folderze są przechowywane pliki MD, w których prowadzimy dokumentacje dla klienta aplikacji, jak np. włączyć lub wyłączyć LogObservera.

Podkatalogi z przykładowymi plikami

.
└── docs
  └── LogsObservers.md

etc

W tym folderze przetrzymujemy pliki w formacie toml. Można tu znaleść listę zarejestrowanych:

 • LogObserver
 • EventEmiter
 • ProcedureCommands
 • ApiEndpoints

Podkatalogi z przykładowymi plikami

.
└── etc
  └── log_observer.toml
  └── event_emiter.toml
  └── procedure_commands.toml
  └── api_endpoints.toml

low-code

W tym folderze znajdziemy obiekty najczęściej w formacie XML. Obiekty, które są w plikach są przechowywane w bazie danych aplikacji.

Każdy obiekt (krotka) jest w osobnym pliku.

public/assets

W tym folderze znajdziemy wszystkie assety, które są wykorzystywane do poprawnego renderowania przez przeglądarkę applikacji.

Podkatalogi z przykładowymi plikami

.
└── public
  └── assets
    └── css
      └── basic.css
      └── button.less
    └── js
      └── Widgets.js
    └── img
      └── obrazek.png
 • Opis podkatalogów
  • css - tutaj możemy znaleź pliki css/sass/less aplikacji
  • js - tutaj możemy znaleź pliki js/ts
  • img - tutaj możemy znaleź pliki typu obrazek np. png, jpg, itp.

src

W tym folderze znajdziemy cały kod aplikacji.

Przestrzeń nazw dla aplikacji: NazwaProducenta/NazwaAplikacji

Podkatalogi z przykładowymi plikami

.
└── src
  └── Controller
    └── Api
    └── Cli
    └── Observer
    └── Plugin
    └── Workflow
      └── Command
  └── Model
  └── View
    └── Form
    └── List
    └── Module
    └── Tree
    └── Widget
  └── Util
    └── Config
    └── Exception
    └── Log
    └── Service
    └── Translator
    └── WS
  └── Services
 • Opis podkatalogów
  • Model - są tutaj pliki, które reprezentują obiekty tabel, widoków z bazy danych,
  • View - są tutaj pliki, które są odpowiedzialne za graficzną reprezentację modelu,
  • Util - są tutaj pliki, które są używane w różnych miejscach aplikacji, np. do parsowania jsona, xml,
  • Controller - są tutaj pliki wykonawcze,
  • Services - są tutaj pliki, które, odpowiadające logikę biznesową,

tests

W tym folderze znajdziemy Testy do sprawdzania poprawności działania funkcji aplikacji.

Podkatalogi z przykładowymi plikami

.
└── tests
  └── api
  └── functional
  └── util
 • Opis podkatalogów
  • api - Folder zawiera pliki do testowania RestApi,
  • functional - Folder zawiera pliki do testów funkcjonalnych (testy wymagające różnych zależności np. sessji użytkownika, bazy danych)
  • util - Folder zawiera pliki do testowania naszych narzędzi,

var/cfg/CustomModules

W tym folderze przechowujemy definicję modułu w pliku XML.

var/tpl/tabs

W tym folderze przechowujemy definicję zakładek w plikach XML.

vendor

Ten folder jest przeznaczony na pakiety obce, które są wykorzystywane przez Aplikację.

Folder ten podczas budowania paczki będzie prefixowany, aby zapobiec konfliktom, i by każda aplikacja mogła korzystać z swoich pakietów.