Przejdź do głównej treści

Pierwsza aplikacja


W tym rozdziale zbudujemy naszą pierwszą aplikację, której celem będzie zademonstrowanie Wam jak prosto i szybko można stworzyć własną aplikację na platformie Ready_. Nasza aplikacja będzie składać się z następujących elementów:

 • własny moduł z zakładkami

  • listą dokumentów
  • listą spraw
 • w każdej zakładce będą następujące przyciski:

  • odświeżenie listy
  • wysłanie powiadomienia do wybranej grupy pracowników (własny dialog)
  • edycja

Wymagania

 • Uruchomiona platforma Ready_.

Jeżeli nadal nie masz uruchomionej platformy to wystarczy wykonać komendę

./ready-cli docker:up

Jeżeli nie masz utworzonego projektu to przejdź tutaj

Własny moduł

Zaczniemy od utworzenia własnego modułu poprzez utworzenie pliku w katalogu var/cfg/CustomModules o nazwie demo-app.xml i dodamy do niego dwie zakładki z układem bocznym. Dla naszego modułu ustawimy ikonę, która będzie się wyświetlać w menu aplikacyjnym. W tym celu musimy pobrać poniższą ikonkę svg i umieścić ją w katalogu public/assets/img/48x48

Kliknij, aby pobrać plik classroom.svg

<?xml version="1.0"?>
<modules>
  <module id="demo-app" name="DemoApp" label="DemoApp">
    <tabs>
      <tab>
        <tabs>
          <tab id="documents" label="Dokumenty" rep_id=""></tab>
          <tab id="processes" label="Sprawy" rep_id=""></tab>
        </tabs>
      </tab>
    </tabs>
  </module>
</modules>

Mamy już moduł po ponownym zalogowaniu do systemu będzie on widoczny w menu aplikacyjnym. Oczywiście po otwarciu jego zostanie wyświetlony błąd, ale zaraz go usuniemy.

Tworzenie raportów

Raport dla zakładki Dokumenty

Zalogujmy sie do systemu przez przeglądarkę jako administrator systemu, a następnie otwórzmy moduł Raporty i utwórzmy nowy raport o następującej definicji głównej kwerendy.

Definicja raportu
Raport zakładka - definicja
Raport zakładka - definicja

Następnie zamykamy i ponownie otwieramy nasz raport z modułu Raporty. Po otwarciu okna klikamy w przycisk znaku zapytania znajdującego się w prawym górnym rogu tego okna. Naszym oczom powinien się pokazać identyfikator raportu (rap_id).

podgląd identyfikatora raportu
podgląd identyfikatora raportu

Kopiujemy go i wklejamy w pliku naszego modułu XML do atrybutu rep_id w pierwszej zakładce.
Teraz możemy już sprawdzić nasz efekt pracy poprzez ponowne otwarcie naszego modułu. Naszym oczom powinien ukazać się następujący widok.