Przejdź do głównej treści

Workflow - Zresetuj dokument w dzienniku

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minutaWorkflow komenda - Zresetuj dokument w dziennikuZresetuj dokument w dziennikuWorkflow

Komenda - Sprawdź czy pole jest wypełnione

Komenda służy do automatycznej rejestracji w dzienniku dokumentu, którego dotyczy wykonywany etap procedury

Parametry

PoleNazwaOpis
Dziennikreg_ididentyfikator dziennika z tabeli registers w którym zostanie zarejestrowany dokument - używany wówczas gdy z góry znamy właściwy dziennik. Opcjonalnie można użyć innych parametrów, wówczas system obliczy właściwy dziennik (np. wtedy kiedy dokumenty mogą być rejestrowane w różnych dziennikach - np. jednostek rozliczeniowych).
Działorunididentyfikator jednostki organizacyjnej po której zostanie wyszukany dziennik (tabela registers kolumna orunid), w przypadku jeśli chcemy aby wartość orunid była pobrana bezpośrednio z formularza np pole jednostka rozliczeniowa na formularzu faktury parametr ten powinien wyglądać w następujący sposób orunid="{acorid}".
Rodzajregtyptyp dziennika w danym orunid (kolumna regtyp z tabeli registers).
Typtype__typ dziennika (1 = wychodzący, 2 = przychodzący, 3 = wewnętrzny).

Przykład

reg_id="20" albo orunid="9", regtyp="RegOfPapers", type__="1"