Przejdź do głównej treści

Dodanie opcji w menu

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Wprowadzenie

Na platformie Ready_™ istnieje możliwość definiowania własnych opcji w menu lub menu kontekstowym zwanych dalej jako CustomWidget.

Aby utworzyć swój własny CustomWidget należy:

 1. Wejść w Panel Sterowania
 2. Następnie przejść do Mechanizm CustomWidget,
Panel Sterowania z zaznaczoną opcją CW
Panel Sterowania z zaznaczoną opcją CW
 1. Następnie klikamy w lewym górnym rogu przycisk Nowy.
Dodawanie nowego custom wideta
Dodawanie nowego custom wideta
 1. W otwartym formularzu „Element CustomWidget” uzupełnij pola:
 • Nazwa – Wprowadź tekst, który będzie wyświetlany na przycisku (caption),
 • Typ – Dla obecnego przykładu, wybierz taką samą opcję jak na obrazku powyżej
 • Parametry - Wprowadź tekst w formie json-a, przykład
 • Miejsce - Należy wprowadzić wartość z miejsc użycia więcej informacji znajdziesz poniżej
 • Kliknij na przycisk ZAPISZ.

Miejsce użycia

Tabelka z danymi do wprowadzenia do pola w formularzu miejsca użycia
Miejsce użyciaOpisPrzykład
about_system/menuMenu "O programie"przykład
document_{dctpid}/menuMenu na formatce dokumentuprzykład
document/attachments_action_menuMenu Akcja na liście załączników w dokumencieprzykład
document_{dctpid}/attachments_action_menuMenu Akcja na liście załączników na wskazanym typie dokumentuprzykład
process/menuMenu w sprawieprzykład
process/menu::[{dos_id}]Menu w sprawy, w których token {dos_id} zamieniamy na identyfikatory kategorii, wtedy opcja w menu pokaże się tylko tam.przykład
process_tasks_form/menuopcja w menu na zakładce terminarz w kartotece sprawyprzykład
report/context_menu_item::[{rep_id}]Customowe menu kontekstowe na liście w customowym module. Należy dokładnie wskazać identyfikator raportu użytego do wygenerowania listyprzykład
ProcedurePreviewForm/contextMenuMenu akcji na podglądzie aktywnej procedury w dokumencie/sprawieprzykład

Przykład tablicy JSON do pola Parametry

{
 "script": "HelloCustomWidget.inc",
 "image": "24x24/hello-24.png"
}

Objaśnienia kluczy:

 • script - nazwa pliku z katalogu public_html/apps/edokumenty/scripts
 • image - nazwa ikony z katalogu public_html/framework/img/toolbarIcons/24x24/ lub public_html/apps/edokumenty/var/img/icons/24x24/.

Porady

Nazwa ikony Musi być poprzedzona 24x24/nazwa.rozszerzenie.

Własne ikony wrzucamy do katalogupublic_html/apps/edokumenty/var/img/icons/24x24/.

Przykład skryptu
<?php

class HelloCustomWidget {

  /**
   * @param mixed $params
   */
  public static function execute($params) : void {
    $data = JSON::toArray($params);

    JScript::sweetAlert(Translator::translate('Cześć! Jestem skryptem użytym przez CustomWidget!'), ['type' => JScript::NOTIFY_SUCCESS]);
  }
}

if (isset($args)) {
  HelloCustomWidget::execute($args);
}