Przejdź do głównej treści

Wykorzystanie procedury Workflow

Ready_™ Developer TeamOkoło 1 minutworkflow

Obieg dokumentów w firmie można często opisać powtarzalnym schematem, np. faktury zakupu trafiają do punktu rejestracji, skąd przekazywane są do weryfikacji i akceptacji przez zarząd, po czym trafiają do księgowości. Za realizację poszczególnych czynności odpowiedzialna jest zazwyczaj jedna - wyznaczona do tego - osoba.

Procedury w systemie eDokumenty odzwierciedlają taki obieg dokumentów w firmie i pozwalają na wykonanie wielu czynności automatycznie (np. przekazanie dokumentu, zmiana statusu etc.). Procedury możemy tworzyć samodzielnie za pomocą specjalnego kreatora.

Tak przygotowane elementy wybieramy później z listy Procedura w formularzu dokumentu lub na kartotece sprawy.

Lista wyboru procedury
Lista wyboru procedury

Etapy i decyzje w procedurze wskazanej na liście wyświetlane są w formie tzw. szarfy procedury - półprzeźroczystych prostokątów zawierających nazwę etapu lub treść decyzji, nazwę użytkownika odpowiedzialnego za wykonanie etapu lub podjęcie decyzji i przyciski. Szarfa procedury jest wyświetlana po zapisie dokumentu/sprawy. Możemy ją zwinąć klikając strzałkę w prawym górnym rogu.

Szarfa procedury na formularzu dokumentu
Szarfa procedury na formularzu dokumentu

Przyciski aktywne są dla osób, do których został przypisany etap procedury lub które mają podjąć decyzję, dlatego np. akcje związane z akceptacją faktury będą dostępne dla prezesa, ale nie dla asystentki, która zobaczy jedynie nazwę etapu (treść decyzji) i nazwę osoby odpowiedzialnej.

Po wykonaniu etapu zgodnie z instrukcją (np. po uzupełnieniu danych) klikamy przycisk Potwierdź załatwienie, dzięki czemu procedura przechodzi do kolejnego etapu. W przypadku decyzji klikamy odpowiedni przycisk.

Uwaga !!!

Posiadając uprawnienie systemowe - przywilej Możliwość załatwiania zadań (workflow) przypisanych do podległych stanowisk możemy załatwiać poszczególne etapy procedury przypisane do osób będących niżej w strukturze organizacyjnej.

Również w przypadku ustawienia zastępstwa, zastępca wykonuje etapy workflow za osobę nieobecną.

Istnieje również możliwość śledzenia postępu procedury. Z podglądu możemy odczytać, które etapy zostały wykonane (elementy zielone), na jakim etapie jest w danym momencie procedura (elementy oznaczone na żółto lub na czerwono - w przypadku niezałatwienia etapu w określonym czasie) oraz jakie etapy pozostały do wykonania (elementy niebieskie). Aby wyświetlić schemat, klikamy ikonę w polu Procedura formularza dokumentu lub kartoteki sprawy.

Przykłądowy schemat procedury
Przykłądowy schemat procedury

Po najechaniu myszką na element schematu wyświetlany jest dymek z podstawowymi informacjami na jego temat, a po dwukrotnym kliknięciu otwierane jest okno ze szczegółami czynności. Dodatkowo na elemencie/etapie - znajdziemy ikonkę, która oznacza, że etap wykonuje użytkownik avatar lub system koło zębate.