Przejdź do głównej treści

Bloczek systemowego warunku

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Bloczek systemowego warunku

Etap workflow
Etap workflow

Uzupełniamy pola:

  • Nazwa – nazwa warunku wyświetlana na panelu procedury.
  • Typ – łączny lub wyłączny ???
  • Komentarz – opis / komentarz widoczny jedynie na danym etapie w panelu konfiguracji procedury.
  • Dodaj element – dodanie ścieżki dla warunku
  • Usuń wszystkie – usunięcie wszystkich ścieżek warunku

Po dodaniu elementu:

  • Nazwa – opis ścieżki, do której przechodzi procedura w momencie spełnienia warunku
  • Warunek – zapytanie SQL, które warunkuje przejście do kolejnego etapu.
  • Przejdź do – Kolejny etap, do którego ma przejść procedura w przypadku wyboru tej ścieżki. W tym przypadku koniecznie trzeba w tym miejscu określić kolejny etap, w przeciwnym przypadku element decyzji nie zostanie zapisany.

Przydane warunki SQL znajdziesz tutaj.