Przejdź do głównej treści

Własne komendy w Workflow

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Do systemu można dodawać własne komendy, które należy dodać do katalogu /. Plik z własną komendą powinien posiadać rozszerzenie *.inc i zawierać klasę finalną z przedrostkiem UC oraz przyrostkiem Command np. UCMyCommand. Należy również pamiętać o tym, aby nazwa pliku była taka sama jak nazwa klasy np. UCMyCommand.inc

Przykładową klasę znajdziemy również w swoim systemie eDokumenty. Znajduje się ona w katalogu, w którym znajdują się komendy, w pliku ExampleCommand.example. Klasa ta jest o wiele większa od niżej prezentowanych przykładów. Każda użyta w niej funkcja jest również dobrze opisana w komentarzu.

Zanim zaczniemy pisać swoją komendę należy zrobić kopię pliku ExampleCommand.example i zmienić nazwę tej kopii na UC<nasza nazwa>Command.inc np. UCMyCommand.inc następnie odtwórzmy ten plik i zmieńmy nazwę klasy na taką samą jak nazwa pliku. Teraz możemy na podstawie tej klasy stworzyć swoją własną komendę. Efektem naszej pracy będzie pojawienie się na liście dostępnych komend naszej komendy - Moja nowa komenda.