Przejdź do głównej treści

RecordFromUsefulDatasetsExist

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

RecordFromUsefulDatasetsExist

Sprawdza, czy istnieje rekord przy użyciu zestawu danych UsefullDataSets.

KlasaWalidator
RecordFromUsefulDatasetsExistRecordFromUsefulDatasetsExistValidator

Użycie

use Ready\Component\System\Validator\Constraint\RecordFromUsefulDatasetsExist;

class Validator extends BeanValidator {

  public function configure(array $contextData): MetadataInterface {
    $metadata = new ArrayMetadata();
    $metadata->addConstraintsToField('cadfid', FALSE, FALSE, [
      new RecordFromUsefulDatasetsExist(['className' => \CalendarsDefDataSet::class]),
    ]);
  }
}

Dostępne opcje

Aby skonfigurować regułę, trzeba przekazać tablicę jako pierwszy argument podczas tworzenia obiektu reguły.

className

type: string

Lista obsługiwanych silników wyszukiwań:

 • BriefcasesDataSet - Lista teczek
 • CalendarsDefDataSet - Lista kalendarzy
 • CampaignsDataSet - Lista dostępnych kampanii
 • CommunicatorDataSet - Lista użytkowników komunikatora
 • CurrenciesDataSet - Lista kurierów
 • DataSourcesDataSet - Lista źródeł danych
 • DecreeInstructionsDataSet - Lista instrukcji dekretacji
 • DevicesCategoryDataSet - Lista kategorii urządzeń
 • DiscountsDataSet - Lista rabatów
 • DistributionListsDataSet - Lista list dystrybucyjnych
 • DocumentsLocationsDataSet - Lista lokalizacji dokumentów
 • EmployeesDataSet - Lista pracowników
 • FeaturesGroupDataSet - Lista grup cech
 • FKDemandElementStatesDataSet - Lista statusów dla pozycji zapotrzebowania
 • FKOrderElementStatesDataSet - Lista statusów dla pozycji zamówienia
 • GroupsDataSet - Lista grup
 • JabberDataSet - Lista użytkowników komunikatora
 • ListOfArchiveDataSet - Lista spisów
 • PriceListsDataSet - Lista cenników
 • ProcessesStatesDataSet - Lista ogólnych statusów spraw
 • ProjectsDataSet - Lista projektów
 • ReasonsForFailureDataSet - Lista powodów porażki
 • ReportsDataSet - Lista raportów (z uwzględnieniem uprawnień do ich wykonywania)
 • RightDefDataSet - Lista definicji uprawnień
 • TypesOfAccountantsDocDataSet - Lista dokumentów księgowych
 • TypesOfDocumentDataSet - Lista typów dokumentów
 • TypesOfHoursDataSet - Lista rodzaju godzin
 • TypesOfRcpReasonsDataSet - Rodzaje powodów RCP
 • TypesOfServicesDataSet - Lista rodzai serwisów
 • UnitsOfMeasureDataSet - Lista jednostek miar

message

type: string default: Pracownik o id "{{ value }}" nie istnieje.

Ta wiadomość zostanie pokazana, gdy walidowana wartość nie spełni tej reguły.