Przejdź do głównej treści

EmployeeExist

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

EmployeeExist

Sprawdza, czy pracownik o podanym ID istnieje.

KlasaWalidator
EmployeeExistEmployeeExistValidator

Użycie

use Ready\Component\System\Validator\Constraint\EmployeeExist;

class Validator extends BeanValidator {

  public function configure(array $contextData): MetadataInterface {
    $metadata = new ArrayMetadata();
    $metadata->addConstraintsToField('coorid', FALSE, FALSE, [
      new EmployeeExist(),
    ]);
  }
}

Dostępne opcje

Aby skonfigurować regułę, trzeba przekazać tablicę jako pierwszy argument podczas tworzenia obiektu reguły.

message

type: string default: Pracownik o id "{{ value }}" nie istnieje.

Ta wiadomość zostanie pokazana, gdy walidowana wartość nie spełni tej reguły.