Przejdź do głównej treści

ContainsAlphanumeric

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

ContainsAlphanumeric

Sprawdza, czy wartość zawiera znaki alfanumeryczne.

KlasaWalidator
ContainsAlphanumericContainsAlphanumericValidator

Użycie

use Ready\Component\System\Validator\Constraint\ContainsAlphanumeric;

class Validator extends BeanValidator {

  public function configure(array $contextData): MetadataInterface {
    $metadata = new ArrayMetadata();
    $metadata->addConstraintsToField('projnm', TRUE, FALSE, [
      new ContainsAlphanumeric(),
    ]);
  }
}

Dostępne opcje

Aby skonfigurować regułę, trzeba przekazać tablicę jako pierwszy argument podczas tworzenia obiektu reguły.

allowPolishLetters

type: boolean default: true

Zezwolenie na polskie znaki

allowWhitespace

type: boolean default: true

Zezwolenie na białe znaki

message

type: string default: Wartość "{{ string }}" zawiera nie dozwolone znaki.

Ta wiadomość zostanie pokazana, gdy walidowana wartość nie spełni tej reguły.