Przejdź do głównej treści

Szuka w bazie produktów o podanych kryteriach.

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Szuka w bazie produktów o podanych kryteriach.

Definicja Funkcji

Array searchProducts(Array $data, String $fields = NULL)

Definicja parametrów

Nazwa parametruTyp parametruOpis
dataArray(wymagany)Tablica z parametrami w formie klucz => wartość, gdzie klucz to nazwa pola z bazy danych z tabeli depository natomiast wartość to ciąg tekstowy, który szukamy i który ma się znaleźć w kluczu.
fieldsStringNazwy pól z tabeli depository, które mają być zwrócone w record'zie. Domyślnie NULL, wtedy zostaną zwrócone wszystkie id rekordów (depoid) które spełniają warunki podane w parametrze 'data'.

Przykład użycia

Poniższy przykład zwraca identyfikator i nazwe tych produktów, których symbol zawiera litery: 'CH'. Jeśli wcześniej utworzyliśmy prodkut za pomocą tego przykładu powinny nam się zwrócić 'Chrupki'.

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
$api = new \EDokApi();
try {
  $data = [
    'symbol' => 'CH',
  ];
  $fields = 'depoid, name__';
  $products = $api->searchProducts($data, $fields);
}catch (\Exception $e ){
  throw new \Exception($e->getMessage());
}    

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca tablicę identyfikatorów produktów lub/i kolumny z tabeli depository w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

 • SOAP - SoapFault
 • Lokalnie - Exception