Przejdź do głównej treści

Dodaj produkt


Dodaj produkt

Definicja Funkcji

Int createProduct(Array $data)

Definicja parametrów

Metoda przyjmuje 1 argument, jako tablica lub string JSON. Dostępne klucze:

Nazwa parametruTyp parametruOpis
symbolstring (wymagany)Symbol nowego produktu musi być unikalny w obrębie jednostki.
name__string (wymagany)Nazwa produktu
vatnamstring (wymagany)Nazwa stawki VAT (vat.vatnam). Jeśli system nie znajdzie stawki wyrzucany jest wyjątek
pgrpnmstring (wymagany)Nazwa grupy (product_groups.name__). Jeśli nie ma jej w słowniku system automatycznie ją doda.
dscrptstringOpis produktu
fixinfstringUwagi
url___stringOdnośnik url gdzie można zobaczyć produkt, zewnętrzny opis - strona produktu
pkwiu_stringPKWiU
type__intTyp produktu: 1. Usługa 2. Produkt 3. Towar
unitnmstringNazwa jednostki ze słownika jednostek (units_of_measure)
spl_idintDostawca (contacts.contid)
netto_numeric(12,2)Cena netto produktu
cursmbstringSymbol waluty (currency.cursmb)
acoridintIdentyfikator jednostki rozliczeniowej (organization_units.orunid)
tovcidintIdentyfikator rodzaju kosztów (types_of_vcosts.tovcid)
quantmnumeric(12,2)Ilość na magazynie
quaminnumeric(12,2)Ilość minimalna
prior_intLiczba porządkowa
bckwarboolBlokuj obrót magazynowy. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że wydania oraz przyjęcia nie wpływają na stan danego produktu. Stan nie wpływa na wydania. Dany produkt nie podlega przesunięciom. Nie ma możliwości określenia stanu magazynowego. Domyślnie false
foto__stringZdjęcie towaru/usługi przechowywane w var/img/Depository
is_actboolStatus czy aktywny. Domyślnie true
alarm_boolProdukt z alarmem - podczas otwierania kartoteki lub dodawania produktu na pozycję wyświetla się tekst umieszczony w polu Uwagi (depository.fixinf). Domyślnie false

Przykład użycia

 require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
 $api = new \EDokApi();
 try {
  $data = [
    'symbol' => 'CH',
    'name__' => 'Chrupki',
    'pgrpnm' => 'produkty spożywcze',
    'vatnam' => '5.00%'
  ];
  $depoid = $api->createProduct($data);

 }catch (\Exception $e ){
  throw new \Exception($e->getMessage());
 }  

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca id produktu (depository:depoid) w przypadku sukcesu. 0 w razie niepowodzenia lub jeśli wystąpi błąd, wtedy zostanie zwrócony wyjątek. Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

 • SOAP - SoapFault
 • Lokalnie - Exception