Przejdź do głównej treści

Pobierz status z komunikatora

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Pobierz status z komunikatora

Definicja Funkcji

Array getCommunicatorStatus(Int $usr_id = null)

Definicja parametrów

Metoda przyjmuje 1 argument

Nazwa parametruTyp parametruOpis
usr_idIntID użytkownika (users.usr_id). Domyślnie wybrany jest zalogowany użytkownik

Przykład użycia

 try {
     require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
     $api = new \EDokApi();
     $myStatus = $api->getCommunicatorStatus();
 } catch(\Exception $e) {
     throw new \Exception($e->getMessage());
 }

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca tablice asocjacyjną z danymi statusu w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

  • SOAP - SoapFault
  • Lokalnie - Exception