Przejdź do głównej treści

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Prawa systemowe

Dostęp do pewnej części aplikacji lub wykonanie jakieś akcji możemy ograniczyć użytkownikowi, za pomocą prawa systemowego.

Przykład tworzenia prawa dla własnego modułu

Aby utworzyć nowe prawo:

  1. Wchodzimy w Panel Sterowania > Definicje uprawnień.
Panel sterowania
Panel sterowania
  1. Zaznaczamy element drzewa CustomModules i klikamy przycisk Nowe.
Definicja uprawnień systemowych
Definicja uprawnień systemowych
  1. Wypełniamy formatkę. Należy zwrócić uwagę na pole identyfikator, które powinno być zapisane jednym ciągiem bez białych znaków.
Definicja uprawnienia systemowego
Definicja uprawnienia systemowego

Po kliknięciu przycisku zapisz mamy do dyspozycji nowe prawo bswfms.custom_modules.employee_briefcase, które następnie wpisujemy jako wartość atrybutu right w tagu module naszego pliku konfiguracyjnego customowego modułu.

...    
<module ... right="bswfms.custom_modules.employee_briefcase">
...