Przejdź do głównej treści

Kody błędów zwracane przez API

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Poniższa tabelka zawiera listę podstawowych kodów wraz z komunikatami, jakie mogą wystąpić podczas wywoływania endpointów API. Natomiast szczegółowe informacje o kodach błędów znajdziesz już w dokumentacji konkretnego endpointu.

Kod błęduWiadomość błęduObjaśnienieRozwiązanie
401Wystąpił błąd podczas uwierzytelnienia! Zaloguj się ponownie!Błąd uwierzytelnienia.Ponownie się zaloguj i użyj nowego tokenu do autentykacji
401Błąd uwierzytelnienia!Błąd uwierzytelnienia.Ponownie się zaloguj i użyj nowego tokenu do autentykacji
403Brak dostępu! Metoda nie została skonfigurowana!Nie określono poziomu dostępu w konfiguracji endpointuNależy skontaktować się z administratorem systemu
403Brak dostępu! Proszę się najpierw wylogować!Dostęp do metody wyłącznie bez podawania nagłówka AuthorizationNależy usunąć nagłówek Authorization z żądania
403Dostęp tylko dla zalogowanych!Dostęp do metody wyłącznie z podawaniem nagłówka Authorization wraz z tokenem uzyskanym z metody logowaniaNależy dodać nagłówek Authorization: Bearer {authToken} do żądania zamieniając odpowiednio {authToken} na token uzyskany podczas logowania.
404Endpoint not existsEndpoint nie istnieje lub nie został zarejestrowany (custom) lub błędnie podano url lub metodę httpSprawdź url żądania czy na pewno jest taki sam jak w dokumentacji
404bad config class or method method not definedBłędna konfiguracja zarejestrowanych endpointówNależy skontaktować się z administratorem systemu
404Class endpoint not existsKlasa odpowiedzialna za obsługę endpointu nie istnieje w wskazanym przez config lokalizacjiNależy skontaktować się z autorem rozwiązania
404Method endpoint not existsMetoda klasy nie została zaimplementowana lub została usunięte przez co nie można się do niej odwołaćNależy skontaktować się z autorem rozwiązania
404Bad response for endpointMetoda odpowiedzialna za obsługę żądania API powinna zwracać obiekt typu Response zgodnie z dokumentacjąNależy skontaktować się z autorem rozwiązania