Przejdź do głównej treści

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

CronRunner wywoływanie zaplanowanych zadań

Automatyczna synchronizacja przy wykorzystaniu zaplanowanych zadań

System Ready_™ pozwala uruchomić zadania synchronizacji automatycznie. Wykorzystuje do tego celu systemowy Harmongram Zadań (w linuksie cron). Mechanizm ten uruchamia skrypt CronRunner.php w trybie klienta. Skrypt ten odpowiedzialny jest za realizację zadań zapisanych w bazie danych systemu Ready_™ (konkretnie w tabeli crontab).

Konfiguracja środowiska

Zanim zostanie utworzone pierwsze zadanie, system trzeba przygotować do uruchamiania skryptu CronRunner.php. W tym celu w systemie linux należy, dodać odpowiedni wpis do pliku /etc/crontab

# CronRunner
*/1 * * * * www-data cd /home/edokumenty/bin && php CronRunner.php

Testowanie działania skryptu CronRunner.php:

  • Logujemy się na użytkownika www-data
  • Wykonujemy z linii poleceń skrypt
cd /home/edokumenty/bin && php CronRunner.php