Przejdź do głównej treści

CronRunner dla instalacji cloud

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

CronRunner

W przypadku instalacji clouda należy postąpić podobnie z tą różnicą, że dla każdej zainstalowanej bazy należy dodać osoby wpis podobny jak poniżej:

*/1 * * * * www-data cd /home/edokumenty/public_html/apps/edokumenty && php CronRunner.php -h {NAZWA_HOSTA}

Token {NAZWA_HOSTA} to nic innego jak nazwa bazy czyli np. dla adresu https://adamu.edokumenty.euopen in new window wywołanie będzie wyglądać tak:

*/1 * * * * www-data cd /home/edokumenty/public_html/apps/edokumenty && php CronRunner.php -h adamu

Jeśli chcemy wykonać tylko jedno zadanie ręcznie wywołując plik CronRunner.php to domyślnie podajemy job_id z tabeli crontab tego zadania.

W przypadku cloud należy to uczynić nieco inaczej:

*/1 * * * * www-data cd /home/edokumenty/public_html/apps/edokumenty && php CronRunner.php -j 10 -h adamu

Należy podać parametr -j

UWAGI

Pewno zadajesz sobie pytanie dlaczego to nie zostało zrobione z automatu... Hmmm z uwagi na to, że obciążenie jakie mogłoby to generować byłoby trudne do przewidzenia. Lepszym rozwiązaniem będzie jeśli to administrator ręcznie będzie uzupełniał plik crontab tak aby "w miarę" sensownie rozłożyć obciążenie. Poza tym nie każdy klient clouda musi mieć możliwość planowania zadań etc.