Przejdź do głównej treści

Workflow - Zmień status pozycją dokumentu

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minutaWorkflow komenda - Zmień status pozycją dokumentuZmień status pozycją dokumentuWorkflow

Komenda - Zmień status pozycją dokumentu

Komenda zmienia status zlecenia (sprawy/dokumentu) na podany w parametrze. Jeśli komenda jest wykonywana w kontekście procedury dokumentu wtedy dodatkowo jest zmieniany stan załatwienia dokumentu na załatwiony.

Parametry

PoleNazwaPrzykładowa wartośćOpis
Statustpstid"1"Identyfikator statusu ze słownika statusów (Ustawienia -> Panel sterowania -> Ogólne -> Statusy -> ID) dla odpowiedniej klasy kontekstu (sprawa/dokument).
Klasa obiektuclsnamklasa obiektu PROCESS - sprawa, DOCUMENT - dokument, DEVICE - urządzenie. Parametr ten umożliwia zmianę statusu dla innego obiektu niż aktualnego w kontekście procedury.
IdentyfikatorykeyvalIdentyfikatory obiektów, klucz główny z tabel. sprawy - processes.prc_id, dokumenty - documents.doc_id. Parametr ten umożliwia zmianę statusu dla innego obiektu niż aktualnego w kontekście procedury.
Pokaż powiadomienietoastflaga umożliwiająca sterowanie wyświetleniem powiadomienia o zmianie statusu. Domyślnie 1 czyli system pokazuje
Wymuś zmianę statusuforceflaga umożliwia wyłączenie kontroli czy nowy status jest przypisany do danego typu dokumentu. Domyślnie 0 czyli system zmieni status tylko wtedy, gdy jest on przypisany do typu dokumentu lub jest to status ogólny, a typ dokument nie ma dedykowanych statusów.

Więcej informacji

  • Identyfikatory (keyval) identyfikatory obiektów, klucz główny z tabel
    • sprawy - processes.prc_id
    • dokumenty - documents.doc_id Parametr wymagany przy podaniu clsnam. W przypadku kilku obiektów kolejne identyfikatory należy oddzielić przecinkiem. Ważne by dla clsnam: PROCESS określać identyfikatory jako klucze prc_id DOCUMENT określać identyfikatory jako klucze doc_id

Przykład

	tpstid="1"