Przejdź do głównej treści

Workflow - Utwórz zdarzenie dla użytkownika

Ready_™ Developer TeamOkoło 2 minutWorkflow komenda - Utwórz zdarzenie dla użytkownikaUtwórz zdarzenie dla użytkownikaWorkflow

Komenda - Utwórz zdarzenie dla użytkownika

Komenda tworzy zdarzenie o podanym type powiązane z etapem procedury podanym w parametrze

Parametry

PoleNazwaPrzykładowa wartośćOpis
Zlecone przezadduid__""osoba zlecająca zdarzenie (Pracownicy -> Konta użytkowników -> ID) (users.usr_id). Domyślnie jest to zalogowany użytkownik.
Tematsumary""temat zdarzenia
Treśćdscrpttreść zdarzenia.
Użytkownikemp_ididentyfikator użytkownika lub użytkowników oddzielone znakiem przecinka, którym zostanie przypisane zdarzenie (Pracownicy -> Konta użytkowników -> ID).
Stanowiskoorunididentyfikator stanowiska lub stanowisk osób oddzielone znakiem przecinka, które zostaną dodane do zdarzenia (Pracownicy -> Struktura organizacyjna -> ID).
Grupagrp_ididentyfikator grupy lub grup użytkowników oddzielone znakiem przecinka, którzy zostaną dodani do zadania (Pracownicy -> Grupy -> ID).
TyptrmtypTyp zdarzenia: TODO - zadanie, MEETING - spotkanie, PHONECALL - rozmowa telefoniczna, ALARM - przypomnienie.
Na kiedystartna kiedy
Interwałintervalinterwał czasowy dodawany/odejmowany od parametru start_ (np. "+1day", "+1hour 30minutes").
Data zakończeniaend___data zakończenia.
Sprawaprc_idIdentyfikator sprawy (processes.prc_id, Lista spraw -> Kolumna Id). Wpisz id sprawy lub nazwę pola z tabeli obiektu (bean np. dla dokumentu będzie to prc_id) lub podaj wartość jako token {} zgodnie z dokumentacją. Domyślnie dla procedury w sprawie parametr prc_id wskazuje na kontekst procedury. Dla dokumentu pobierane jest domyślnie pole prc_id.
KlientcontidIdentyfikator klienta (contacts.contid, Lista kontrahentów -> Kolumna Id). Wpisz id sprawy lub nazwę pola z tabeli obiektu (bean np. dla dokumentu będzie to prc_id) lub podaj wartość jako token {} zgodnie z dokumentacją
Id etapuptstididentyfikator etapu z tabeli stages_def lub (ptstid="next") dla następnego etapu (ten parametr nie jest wymagany).
Informuj o wykonaniuwitinfpoinformuj mnie jeśli zadanie zostało wykonane - parametr nie jest wymagany domyślnie przyjmuje wartość t aby nie powiadamiać należy wpisać f lub FALSE.
Powiąż z etapemstgevtparametr ten powoduje powiązanie etapu z zadaniem co w efekcie umożliwia automatyczne załatwienie zadania poprzez załatwienie etapu procedury. Domyślnie parametr ten posiada wartość 1. Jeśli nie chcesz aby zadanie było powiązane z etapem wpisz 0 (zero).
Poprzednik(i)prevpoprzednik(i) - identyfikator zadania w projekcie (kolejne wartości należy oddzielać znakiem przecinka).
Nastepnik(i)nextnastepnik(i) - identyfikator zadania w projekcie (kolejne wartości należy oddzielać znakiem przecinka).
Ostateczny termindeadlnostateczny termin wykonania zadania tzw. deadline. Parametr w formacie daty.
Kamień milowyismilekamień milowy - końcowy punkt, który podsumowuje określony zestaw zadań tzw. milestone. Wartość parametru to 0 - nie albo 1 - tak. Domyślnie 0.
Kategoriaevcaidkategoria zdarzenia - identyfikator katagerii zdarzenia dla danego typu zdarzenia - (Ustawienia -> Panel sterowania -> Kalendarz i karty pracy -> Kategorie zdarzeń -> ID
Cyklcycle_cykl zdarzenia w formacie JSON
StatustpstidStatus zdarzenia - identyfikator statusu dla danego typu zdarzenia - (Ustawienia -> Panel sterowania -> Statusy -> ID)

Więcej informacji

Parametry dscrpt i emp_id są wymagane. Aby w prostu sposób wydobyć orunid dla danego usr_id należy użyć polecenia SQL:

SELECT text_sum(orunid::text) FROM orgtree_view WHERE usr_id = {ID UŻYTKOWNIKA};

Cykl

Cykl zdarzenia jest określany za pomocą ciągu znaków w formacie JSON. Przykłady : Taki JSON utworzy cykl w dni Poniedziałek, Wtorek, Środa i będzie powtarzać zadanie co tydzien.

{
 "wdays": "1110000",
 "cyctyp": "2",
 "dstate": 1,
 "numday": "1",
 "numweek": "1",
 "rgmonth": 1,
 "mnumday": "5",
 "mwdaynum": "1",
 "mwday": "4",
 "numonth": "1",
 "cstart": "2013-09-05",
 "crgend": 1
}

Ten JSON spowoduje utworzenie cyklu dziennego - co dwa dni

{
 "wdays": "0000000",
 "cyctyp": "1",
 "dstate": 1,
 "numday": "2",
 "numweek": "1",
 "rgmonth": 1,
 "mnumday": "5",
 "mwdaynum": "1",
 "mwday": "4",
 "numonth": "1",
 "cstart": "2013-09-05",
 "crgend": 1
}

Jeśli parametry cyklu są trudne i niejasne - najlepiej jest utworzyć zadanie z określoną cyklicznością i w bazie podejrzeć jak zapisała się ona w kolumnie cycle_

Przykład

dscrpt="Treść zdarzenia", emp_id="2,3,4", trmtyp="TODO"