Przejdź do głównej treści

Workflow - Utwórz sprawę

Ready_™ Developer TeamOkoło 2 minutWorkflow komenda - Utwórz sprawęUtwórz sprawęWorkflow

Komenda - Utwórz sprawę

Komenda automatycznie tworzy nową sprawę. W przypadku jeśli komenda jest w procedurze podpiętej pod sprawę nowo utworzona sprawa zostaje ustawiona jako podrzędna

Parametry

PoleNazwaOpis
Symbol teczkidossmbsymbol teczki z wyciągu z wykazu akt Ustawienia -> Panel sterowania -> Sprawy -> Teczki -> Symbol parametr zamienny z dsexid.
Teczkadsexididentyfikator teczki z wyciągu z wykazu akt (Ustawienia -> Panel sterowania -> Sprawy -> Teczki -> ID) parametr zamianny z dossmb.
Opisdscrptopis sprawy.
Statuspr_stakod statusu dla sprawy właściwy dla teczki - jeśli dla teczki zdefiniowano osobne statusy. Domyślnie komenda nie ustawia żadnego statusu.
Kontrahentcontididentyfikator kontrahenta (contacts.contid, Lista kontrahentów -> Kolumna Id) domyślnie jest przepisywany z kontekstu procedury. Parametr ten może być kolekcją/tablicą (np. 1,2,3 lub {1,2,3} lub [1,2,3]). W takim przypadku, sprawa zostanie utworzona dla każdego kontrahenta.
Osoba kontaktowacopeididentyfikator osoby kontaktowej (contact_persons.copeid).
Termin realizacjifxtermtermin realizacji sprawy (domyślnie {CURRENT_DATE} + 7 dni).
Osoba odpowiedzialnarspuidosoba odpowiedzialna za sprawę (users.usr_id, Pracownicy -> Konta użytkowników -> ID domyślnie identyfikator zalogowanego użytkownika {LOGGED_USR_ID}).
Proceduraprtpididentyfikator procedury (procedures_def.prtpid, Ustawienia -> Panel sterowania -> Ogólne -> Procedury -> ID. W przypadku nie podania tego parametru brana pod uwagę jest procedura zadeklarowana dla teczki.
Typ sprawyprtypetyp sprawy: 1 - terminowa, 2 - stała. W przypadku nie podania tego parametru domyślnie jest to 2.
Projektprojididentyfikator projektu (projects.projid, Ustawienia -> Panel sterowania -> Sprawy -> Projekty -> ID).
Sprawa nadrzędnarel_toidentyfikator sprawy nadrzędnej (processes.prc_id, Lista spraw -> Kolumna Id) domyślnie sprawą nadrzędną jest sprawa w której wykonywana jest komenda. Wartość -1 powoduje, że powiązanie nie zostanie utworzone
Wynik (własność)__resultWłasność, do której zostanie przypisany wynik wykonania komendy (prc_id utworzonych spraw)
Grupagrp_ididentyfikator grup oddzielone znakiem przecinka, które chcemy uprawnić do sprawy (Pracownicy -> Grupy -> ID) - parametr zamienny z grpnam. W przypadku kilku wartości identyfikatory grup powinny być oddzielone znakiem przecinka.
Nazwa grupygrpnamnazwy grup oddzielone znakiem przecinka, które chcemy uprawnić do sprawy (Pracownicy -> Grupy -> Nazwa) - parametr zamienny z grp_id, jeśli podano grp_id i grpnam priorytet ma parametr grp_id. W przypadku kilku wartości nazwy grup powinny być oddzielone znakiem przecinka.
Użytkownikusr_ididentyfikator użytkownika lub użytkowników oddzielone przecinkiem (Pracownicy -> Konta praconwików -> ID).
Maska prawattribmaska uprawnień według specyfikacji

Wiecej informacji

Dla pola Maska praw (attrib), maska uprawnień według specyfikacji: r - odczyt, w - zapis zadań i dokumentów, d - oglądanie wszystkich dokumentów oraz terminarza, n - powiadamianie o nowych dokumentach, zadaniach i komentarzach, m - zarządzanie (karta Ogólne i Uprawnienia). Poprzedzenie maski znakiem minus (-) oznacza , iż dane prawo ma zostać zabrane np. -m oznacza zabranie tylko prawa do zarządzania - m.

Przykład

dsexid="31", dscrpt="Wezwanie do wykonania etapy procedury", contid="{contid}", rspuid="{LOGGED_USR_ID}" ,grpnam="Pracownicy", attrib="rwd"