Przejdź do głównej treści

Workflow - Utwórz dokument/y dla dostawców produktów

Ready_™ Developer TeamOkoło 2 minutWorkflow komenda - Utwórz dokument/y dla dostawców produktówUtwórz dokument/y dla dostawców produktówWorkflow

Komenda - Utwórz dokument/y dla dostawców produktów

Komenda tworzy dokument/y danego typu dla dostawców produktów określonych w liście pozycji danego dokumentu źródłowego. Wybór pozycji może odbywać się poprzez ręczne określenie obiektu źródłowego (podanie clsnam oraz keyval dla dokumentu/sprawy) albo pozycje będą pobierane z obiektu (dokument/sprawa) w kontekście którego działa procedura.

Parametry

PoleNazwaOpis
Klasa obiektuclsnamklasa obiektu źródłowego skąd zostaną pobrane pozycje: wiecej
Typ dokumentudctpididentyfikator typu dokumenty (Ustawienia -> Panel sterowania -> Dokumenty -> Definicje dokumentów -> ID) parametr zamienny z dctptp.
Klasadctptpnazwa klasy typu dokumentu (dctptp z tabeli types_of_documents) parametr zamienny z dctpid.
Treśćdscrpttreść dokumentu.
Uwagifixinfuwagi dla dokumentu
Do kogodoidentyfikator stanowiska na jakie zostanie przekazy dokument (orunid z tabeli organization_units).
Do wiadomościdw(dw = do wiadomości) jeden lub więcej id (rozdzielone znakiem interpunkcyjnym, zwanym przecinkiem) jednostki do której przekazać kopie dokumentu (orunid z tabeli organization_units).
Rodzajstate_parametr ten określa rodzaj dokumentu. Musi być typu INTEGER z zakresu 1-3: wiecej
Proceduraprtpididentyfikator procedury (procedures_def.prtpid, Ustawienia -> Panel sterowania -> Ogólne -> Procedury -> ID. W przypadku nie podania tego parametru brana pod uwagę jest procedura zadeklarowana dla teczki.
Nadawcafradidpole Nabywca dla dokumentu typu Pismo (identyfikator adresu (address.addrid)).
Odbiorcatoadidpole Odbiorca dla dokumentu typu Pismo (identyfikator adresu (address.addrid)).
Dostawcaspadidpole Dostawca dla dokumentu typu Zapotrzebowanie, Zamówienie (identyfikator adresu (address.addrid)).
Odbiorcarcadidpole Odbiorca dla dokumentu typu WZ (identyfikator adresu (address.addrid)).
Zamawiąjącypchaidpole Zamawiający dla dokumentu typu Zapotrzebowanie, Zamówienie (identyfikator adresu (address.addrid)).

Wiecej informacji

Klasa obiektu (clsnam)

  • PROCESS - sprawa
  • DOCUMENT - dokument. W przypadku braku tego parametru produkty są pobierane z obiektu (dokument/sprawa) w kontekście, którego działa procedura. Identyfikator: (keyval) identyfikatr obiektu, klucz główny z tabel:
  • sprawy - processes.prc_id
  • dokumenty - dokumenty.doc_id. Parametr wymagany w przypadku podania clsnam. Klucz adresu : (cntkey) Nazwa klucza (parametru z komendy "Utwórz dokument") odpowiedzialna za przechowywanie wartości adresu.

Np. dla zamówienia jest to parametr "Dostawca" - nazwa parametru - spadid (na dole pomocy znajduje się nazwa).

Rodzaj (state_)

Parametr ten określa rodzaj dokumentu. Musi być typu INTEGER z zakresu 1-3: 1 - wychodzący 2 - przychodzący 3 - wewnętrzny. W przypadku pisma może to być przychodzące, wychodzące lub wewnętrzne. W przypadku zamówienia: własne lub obce.

Przykład

dctpid="1", dscrpt="Wezwanie do wykonania etapy procedury", do="1"; dw="2,3,4",grpnam="Pracownicy", attrib="rwm"

Zamawiąjący: () Dostawca/Odbiorca: (addrid) pole Dostawca/Odbiorca dla dokumentu typy PZ/WZ (identyfikator adresu (address.addrid)). Sprawa: (prc_id) identyfikator sprawy (processes.prc_id) pod którą dokument zostanie dodany. Domyślnie jest to identyfikator sprawa w kontekście, której wykonywana jest procedura lub atrybut dokumentu (sprawa), z którego wykonywana jest procedura. Mapowanie pól: (map) mapowanie pól z dokumentu, który jest aktualnie w kontekście procedury na pola nowo tworzonego dokumentu np adddat = crtdat, fradid = toadid. Pierwsze pole (przed znakiem =) to pole dokumentu, który tworzy procedura drugie pole (po znaku =) to pole dokumentu procedury. W wartości parametru można używać tylko nazw kolumn z bazy (odpowiednie tabele dla dokumentów) oraz znaków = oraz , w celu separacji poszczególnych pól jak pokazano na przykładzie. Wynik (własność): (__result) Własność, do której zostanie przypisany wynik wykonania komendy (doc_id utworzonego dokumentu) Grupa: (grp_id) identyfikator grup oddzielone znakiem przecinka, które chcemy uprawnić do sprawy (Pracownicy -> Grupy -> ID) - parametr zamienny z grpnam. W przypadku kilku wartości identyfikatory grup powinny być oddzielone znakiem przecinka. Nazwa grupy: (grpnam) nazwy grup oddzielone znakiem przecinka, które chcemy uprawnić do sprawy (Pracownicy -> Grupy -> Nazwa) - parametr zamienny z grp_id, jeśli podano grp_id i grpnam priorytet ma parametr grp_id. W przypadku kilku wartości nazwy grup powinny być oddzielone znakiem przecinka. Użytkownik: (usr_id) identyfikator użytkownika lub użytkowników oddzielone przecinkiem (Pracownicy -> Konta praconwików -> ID). Maska praw: (attrib) maska uprawnień według specyfikacji: r - odczyt, w - zapis, m - zarządzanie. Szablon: (tpl_id) identyfikator szablonu (Ustawienia -> Panel sterowania -> Dokumenty -> Szablony dokumentów -> ID). Załącznik: (fileid) identyfikator załącznika należącego do dokumentu (files.fileid) jeśli wygenerowany dokument z szablonu ma zastąpić (nowa wersja) istniejący załącznik. Po zapisie: (after_create) Jaką akcję wykonać po zapisie/utworzeniu załącznika. Dopuszczalne akcje to: edit - otwórz do edycji ask - zapytaj użytkownika czy otworzyć do edycji