Przejdź do głównej treści

Workflow - Uprawnij grupę pracowników do sprawy

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minutaWorkflow komenda - Uprawnij grupę pracowników do sprawyUprawnij grupę pracowników do sprawyWorkflow

Komenda - Uprawnij grupę pracowników do sprawy

Komenda służy do nadania (aktualizacji) uprawnień grupie lub pracownikom do sprawy. Jeśli grupa lub użytkownik zostali już wcześniej uprawnieni wtedy następuje aktualizacja poziomu uprawnień. W przypadku podania kilku wartości dla parametru grp_id, grpnam lub usr_id - wszystkie otrzymają poziom uprawnień zadeklarowany w parametrze attrib

Parametry

PoleNazwaPrzykładowa wartośćOpis
Grupagrp_id_identyfikator grup oddzielone znakiem przecinka, które chcemy uprawnić do sprawy (Pracownicy -> Grupy -> ID) - parametr zamienny z grpnam. W przypadku kilku wartości identyfikatory grup powinny być oddzielone znakiem przecinka.
Nazwa grupygrpnam"Pracownicy"nazwy grup oddzielone znakiem przecinka, które chcemy uprawnić do sprawy (Pracownicy -> Grupy -> Nazwa) - parametr zamienny z grp_id, jeśli podano grp_id i grpnam priorytet ma parametr grp_id. W przypadku kilku wartości nazwy grup powinny być oddzielone znakiem przecinka.
Użytkownikusr_ididentyfikator użytkownika lub użytkowników oddzielone przecinkiem (Pracownicy -> Konta pracowników -> ID).
Maska prawattribmaska uprawnień według specyfikacji.

Przykład

grpnam="Pracownicy", attrib="rwd"

Więcej informacji

Maska praw(attrib) - maska uprawnień według specyfikacji: r - odczyt, w - zapis zadań i dokumentów, d - oglądanie wszystkich dokumentów oraz terminarza, n - powiadamianie o nowych dokumentach, zadaniach i komentarzach, m - zarządzanie (karta Ogólne i Uprawnienia). Poprzedzenie maski znakiem minus (-) oznacza , iż dane prawo ma zostać zabrane np. -m oznacza zabranie tylko prawa do zarządzania - m.