Przejdź do głównej treści

Workflow - Sprawdź potwierdzenie eksportu dokumentu do systemu FK.

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minutaWorkflow komenda - Sprawdź potwierdzenie eksportu dokumentu do systemu FK.Sprawdź potwierdzenie eksportu dokumentu do systemu FK.Workflow

Komenda - Sprawdź potwierdzenie eksportu dokumentu do systemu FK.

Komenda sprawdza potwierdzenie eksportu dokument do systemu FK. Po sprawdzeniu potwierdzenie jest usuwane niezależnie od statusu. W przypadku błędu (brak identyfikatora z systemu FK) potwierdzenie jest przenoszone do katalogu wskazanego z parametrze errfld.

Parametry

PoleNazwaPrzykładowa wartośćOpis
Katalog potwierdzeńxmlfld"./var/integration/"katalog w którym znajdują się potwierdzenia importu dokumentów do systemu zew. Nazwa pliku musi składać się z identyfikatora dokumentu z systemu eDokumenty oraz posiadać rozszerzenie xml np. 123.xml. Struktura potwierdzenia może być zależna od systemu FK i wymagać modyfikacji lub dodania własnej komendy bazującej na poniższej. Katalog powinien posiadać odpowiednie prawa do odczytu i zapisu.
Katalog błędówerrfldkatalog w którym znajdują się potwierdzenia dla dokumentów których nie udało się zaimportować. Katalog powinien posiadać odpowiednie prawa do odczytu i zapisu.
Tag identyfikatoridtgnmnazwa taga xml przechowującego identyfikator z systemu FK.
Tag wiadomościmstgnmnazwa taga xml przechowującego wiadomość w przypadku błędnego importu do systemu FK.
ID połączeniabsysididentyfikator połączenia z systemem zew. (Narzędzie -> Połączenia z systemami zew. -> ID). Parametr nie jest wymagany. W przypadku jego podania oraz poprawnego formatu potwierdzenia dodawane jest powiązanie w tabeli bs_connect_documents_coherences pomiędzy dokumentem z systemu eDokumenty z dokumentem z systemu FK zdefiniowanym w połączeniu.

Przykład

xmlfld="./var/integration/", errfld="./var/integration/errors/", idtgnm="fkid", mstgnm="errors"