Przejdź do głównej treści

Ustaw zastępstwo

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Komenda ustawia zastępstwo dla wskazanego pracownika.

Parametry:

NazwaPrzykładowa wartośćOpis
usr_id"{LOGGED_USR_ID}"identyfikator pracownika (Pracownicy -> Konta pracowników -> ID), któremu zostanie ustawione zastępstwo. Domyślnie jest to zalogowany pracownik.
rusrid"23"identyfikator pracownika (Pracownicy -> Konta pracowników -> ID), który będzie pełnił funkcję zastępcy dla pracownika wskazanego w parametrze "Dla kogo".
from"2012-12-10"od kiedy zastępstwo będzie obowiązywać. Data w formacie YYYY-MM-DD
to"2012-12-20"do kiedy zastępstwo będzie obowiązywać. Data w formacie YYYY-MM-DD
notify"1"parametr ten powoduje, iż zastępca jest informowany o ustawieniu zastępstwa. Obsługiwane parametry: 0 - nie powiadamiaj, 1 - powiadamiaj. Domyślna wartość to 1 - powiadamiaj
force_"1"parametr ten powoduje, iż zastępstwo ustawiane przez komendę ma wyższy priorytet i w przypadku jeśli pracownik wskazany w parametrze "Dla kogo" posiada już ustawione zastępstwo komenda nadpisze to zastępstwo.
Obsługiwane parametry: 0 - zachowaj zastępstwo jeśli jest już ustawione, 1 - nadpisuj zastępstwo jeśli ustawiono. Domyślna wartość to 1 - nadpisuj