Przejdź do głównej treści

Eksport danych do pliku za pomocą Flexy


Parametry:

NazwaOpis
tplnamnazwa szablonu z lokalizacji var/tpl/ jaki zostanie użyty do eksportu danych
actionakcja dla wygenerowanego pliku. Przyjmuje wartość liczbową: 1 (zapisz - plik zostanie zapisany w lokalizacji wskazanej w parametrze Skład), 2 (załącz do dokumentu - plik zostanie dodany jako załącznik do dokumentu) lub 3 (pobierz - plik zostanie przesłany do przeglądarki użytkownika co umożliwi jego bezpośrednie pobranie). Domyślnie ustawiona zostanie wartość 1.'
repathlokalizacja gdzie zostanie umieszony wygenerowany plik. Ścieżka nie musi być zakończona znakiem
flnamenazwa pliku po jaką zostanie zapisany wygenerowany plik. Domyślnie jako nazwa zostanie użyta nazwa szablonu oraz znacznik czasu. W momencie jeśli w podanej lokalizacji istnieje już plik z podaną nazwą komenda zwróci błąd (chyba, że zostanie użyty parametr "Nadpisz")
ovwritjeśli w podanej lokalizacji istnieje plik o podanej nazwie wpisz w parametrze 1 aby nadpisać istniejący. Domyślnie parametr przyjmuje wartość 0 - nie nadpisuje komenda zwraca błąd jeśli istnieje.
outenckodowanie pliku wyjściowego. Domyślnie jest to UTF-8

Informacja dodatkowa

Wszystkie parametry maja możliwość pobierania wartości w następujący sposób:

 • z cechy
  • emp_id = "featid|81"
  • emp_id = "featid::81"
  • dscrpt = "Pracownik featid::81::string prosi o udzielenie urlopu okolicznościowego"
 • bezpośrednio z otwartego formularza
  • emp_id = "{rspuid}" gdzie wartość {rspuid} zostanie zamieniona na wartość w kolumnie (polu) odpowiedniej tabeli - dla formularza dokumentu documents (plus dodatkowe tabele) dla sprawy processes.

W podanym przypadku pole rspuid (osoba odpowiedzialna w sprawie) jest wartością z kolumny rspuid z tabeli processes.

 • jako wynik zaptania SQL
  • emp_id = "SQL::SELECT usr_id FROM users WHERE usr_id = featid|81"
  • emp_id = "SQL::SELECT usr_id FROM users WHERE usr_id = featid::81"
  • emp_id = "SQL::SELECT usr_id FROM users WHERE usr_id = {rspuid}"
  • emp_id = "SELECT usr_id FROM users WHERE usr_id = {rspuid}" (dla wersji > 3.5)
  • crtdat = "SELECT {$data_z_danej_wej}" ($data_z_danej_wej jest daną wejściową lub własnością)
 • predefiniowane parametry
  • {LOGGED_USR_ID} - id zalogowanego użytkownika
  • {ENT_ID} - id jednostki na której pracuje użytkownik
  • {PKEYVALUE} - wartość klucza głównego (id dokumentu/sprawy) patrz klucz główny
  • {CURRENT_DATE} - aktualna data (dla wersji > 3.5)
  • {CURRENT_TIME} - aktualny czas (dla wersji > 3.5)
  • {LOGGED_ORUNID} - identyfikator stanowiska zalogowanej osoby (dla wersji > 3.5)

Predefiniowane parametry można używać w następujący sposób

 • emp_id = "SQL::SELECT rspuid FROM processes WHERE prc_id = {PKEYVALUE}"
 • emp_id = "{LOGGED_USR_ID}"

Sposób definicji parametrów można łączyć np.:

 • emp_id = "SQL::SELECT usr_id FROM users WHERE usrnam = featid:81 AND adddat > '{adddat}'::timestamp AND usr_id != {LOGGED_USR_ID} AND ent_id = {ENT_ID}" lub można wykonywać działania (przykład teoretyczny nigdzie nie występuje taki parametr 😉)

 • netto_ = "SQL::SELECT {brutto}::int * featid::89"

Do parametru określonego za pomocą cechy np featid::89 można dodać specjalny modyfikator - string czyli featid::89::string - pozwala to na pobranie wartości tekstowej cechy zdefiniowanej jako lista pracowników lub lista adresów. W wyniku działania tego modyfikatora otrzymamy na nazwę urządzenia wybranego w cesze.

Dodatkowo dla dokumentów różnych typów można podawać nazwy kolumn z dodatkowych tabel np dla faktur tabela vatnote itd.