Przejdź do głównej treści

Workflow - Dodaj wyjątek do kalendarza pracownika

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minutaWorkflow komenda - Dodaj wyjątek do kalendarza pracownikaDodaj wyjątek do kalendarza pracownikaWorkflow

Komenda - Dodaj wyjątek do kalendarza użytkownika.

Dodaj wyjątek do kalendarza użytkownika.

Parametry

PoleNazwaOpis
Użytkownikusr_ididentyfikator użytkownika (Pracownicy -> Konta -> ID), któremu zostanie dodany wyjątek do kalendarza. Wyjątek ten będzie typu niepracujący. W przypadku jest użytkownik o podanym identyfikatorze nie posiada kalendarza (Ustawienia -> Panel sterowanie Kalendarz i karty pracy -> Kalendarze) system automatycznie utworzy kalendarz, który będzie dziedziczył po domyślnym kalendarzu systemowym.
Opisdscrptopis dodawanego wyjątku. Uwaga - należy zapewnić unikalność nazw wyjątków w obrębie jednego kalendarza.
Data odfrom__data rozpoczęcia obowiązywania wyjątku w formacie YYYY-MM-DD np 2011-08-10.
Data doto____data zakończenia obowiązywania wyjątku w formacie YYYY-MM-DD np 2011-08-20.

Wiecej informacji

Dla pola Po zapisie (after_create)

Dopuszczalne akcje to: edit - otwórz do edycji ask - zapytaj użytkownika czy otworzyć do edycji

Przykład

usr_id="2", dscrpt="Urlop wypoczynkowy - wakacje nad morzem", from__="2011-08-10", to____="2011-08-20"