Przejdź do głównej treści

Dodaj wpis w historii dokumentu

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Komenda służy do odnotowania w historii dokumentu istotnych czynności realizowane przez poszczególne etapy procedury, które mają stanowić historię dokumentu mimo restartu lub usunięcia procedury. np. akceptację kolejnych osób dla etapów multiinstance.

Parametry:

NazwaPrzykładowa wartośćOpis
dscrptTo jest wpis w historii dokumentuTreść wpisu w historii
type1Domyślna wartość 1 (1 - wpis dotyczy bezpośrednio dokumentu, 2 - wpis związany z powiązaniem dokumentu np. dołączenia do sprawy, zarejestrowania w dzienniku, 3 - związany z wyświetleniem treści