Przejdź do głównej treści

Workflow - Przekaż dokument do przełożonego

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minutaWorkflow komenda - Przekaż dokument do przełożonegoPrzekaż dokument do przełożonegoWorkflow

Komenda - Przekaż dokument do przełożonego

Komenda służy do automatycznego przekazywania dokumentu do przełożonego użytkownika wskazanego w parametrze emp_id.

Parametry

PoleNazwaOpis
Użytkownikemp_ididentyfikator użytkownika (Pracownicy -> Konta użytkowników -> ID), którego przełożony otrzyma dokument. Domyślnie identyfikator zalogowanego użytkownika.
Komentarzorderskomentarz do dekretacji.

Przykład

emp_id="20"