Przejdź do głównej treści

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

  • Sprawdzenie, czy użytkownik wybrał dokładnie jedną osobę/opcję.
SELECT NOT EXISTS(SELECT * FROM (SELECT '{$POTWIERDZAJACY}' AS oso) x WHERE oso ILIKE '%,%')
  • Czy dokument zawiera pozycję
SELECT EXISTS(SELECT fkelid FROM fk_elements WHERE doc_id = {doc_id} AND NOT is_del)
  • Czy na pozycjach dokumentu uzupełniono J.M.
SELECT NOT EXISTS(SELECT fkelid FROM fk_elements WHERE doc_id = {doc_id} AND NOT is_del AND unitid IS NULL)