Przejdź do głównej treści

Obiekt

Referencja do klucza w DB

Nazwa klasy

Lokalizacja klasy

Adresy

adresses.addrid

AddressSearchEngine

./classes/LookupWidget/Address/AddressSearchEngine.inc

Adresy email

address_book_view.eab_id

EmailAddressBookSearchEngine

EmailAddressBookLookupManager

./classes/LookupWidget/EmailAddressBook/EmailAddressBookSearchEngine.inc

./classes/LookupWidget/EmailAddressBook/EmailAddressBookLookupManager.inc

Dodatkowe analityki

additional_analytics.adanid

AdditionalAnalyticsSearchEngine

AdditionalAnalyticsLookupManager

./classes/LookupWidget/AdditionalAnalytics/AdditionalAnalyticsSearchEngine.inc

./classes/LookupWidget/AdditionalAnalytics/AdditionalAnalyticsLookupManager.inc

Dostawcy

contacts.contid

SupplierSearchEngine

./classes/LookupWidget/Contact/SupplierSearchEngine.inc

Gminy

communities.comdsc

SupplierSearchEngine

/classes/LookupWidget/ContactAddress/CommunitiesSearchEngine.inc

Miejsca powstania kosztów

places_of_vcosts.povcid

PlacesOfVCostsSearchEngine

PlacesOfVCostsLookupManager

./classes/LookupWidget/PlacesOfVCosts/PlacesOfVCostsSearchEngine.inc

./classes/LookupWidget/PlacesOfVCosts/PlacesOfVCostsLookupManager.inc

Klienci

contacts.contid

ContactSearchEngine

ContactLookupManager

Możliwość zaawansowanego wyszukiwania umożliwia ContactLookupManagerEx.

./classes/LookupWidget/Contact/ContactSearchEngine.inc

./classes/LookupWidget/Contact/ContactLookupManager.inc

(./classes/LookupWidget/Contact/ContactLookupManagerEx.inc)

Magazyny

warehouses.wahaid

WarehousesSearchEngine

WarehousesLookupManager

./classes/LookupWidget/Warehouses/WarehousesSearchEngine.inc

./classes/LookupWidget/Warehouses/WarehousesLookupManager.inc

Numery faksów

contacts.contid

FaxSearchEngine

./classes/LookupWidget/Fax/FaxSearchEngine.inc

Numery telefonów

contacts.contid

ContactsPhoneBookSearchEngine

./classes/LookupWidget/ContactPersons/ContactsPhoneBookSearchEngine.inc

Osoby kontaktowe

contact_persons.copeid

ContactPersonsSearchEngine

ContactPersonsLookupManager

./classes/LookupWidget/ContactPersons/ContactPersonsSearchEngine.inc

./classes/LookupWidget/ContactPersons/ContactPersonsLookupManager.inc

Powiaty

districts.distid

DistrictSearchEngine

./classes/LookupWidget/ContactAddress/DistrictSearchEngine.inc

Pracownicy

users.usr_id

EmployeesSearchEngine

./classes/LookupWidget/Employees/EmployeesSearchEngine.inc

Produkty

depository.depoid

DepositorySearchEngine

DepositoryLookupManager

./classes/LookupWidget/Depository/DepositorySearchEngine.inc

./classes/LookupWidget/Depository/DepositoryLookupManager.inc

Projekty

projects.projid

ProjectsSearchEngine

ProjectsLookupManager

./classes/LookupWidget/Projects/ProjectsSearchEngine.inc

./classes/LookupWidget/Projects/ProjectsLookupManager.inc

Rejestry VAT

vat_registers.vtrgid

VatRegistersSearchEngine

VatRegistersLookupManager

./classes/LookupWidget/VatRegisters/VatRegistersSearchEngine.inc

./classes/LookupWidget/VatRegisters/VatRegistersLookupManager.inc

Rodzaje kosztów

vat_registers.vtrgid

VatRegistersSearchEngine

VatRegistersLookupManager

./classes/LookupWidget/VatRegisters/VatRegistersSearchEngine.inc

./classes/LookupWidget/VatRegisters/VatRegistersLookupManager.inc

Sprawy

processes.prc_id

ProcessesSearchEngine

VatRegistersLookupManager

./classes/LookupWidget/Processes/ProcessesSearchEngine.inc

./classes/LookupWidget/Processes/ProcessesLookupManager.inc

Sprawy z uprawnieniem do odczytu

processes.prc_id

ProcessesReadSearchEngine

./classes/LookupWidget/Processes/ProcessesReadSearchEngine.inc

Sprawy z uprawnieniem do edycji

processes.prc_id

EditableProcessesSearchEngine

./classes/LookupWidget/Processes/EditableProcessesSearchEngine.inc

Symbole dokumentów

documents.doc_id

DocumentsSymbolSearchEngine

./classes/LookupWidget/Document/DocumentsSymbolSearchEngine.inc

Symbole spraw

processes.prc_id

ProcessesSymbolSearchEngine

./classes/LookupWidget/Processes/ProcessesSymbolSearchEngine.inc

Urządzenia

devices.devcid

DevicesSearchEngine

DevicesLookupManager

./classes/LookupWidget/Devices/DevicesSearchEngine.inc

./classes/LookupWidget/Devices/DevicesLookupManager.inc

Województwa

provinces.pro_id

ProvincesSearchEngine

./classes/LookupWidget/ContactAddress/ProvincesSearchEngine.inc

Teczki

storage_places.strpid

BriefcaseSearchEngine

./classes/LookupWidget/Briefcase/BriefcaseSearchEngine.inc