Przejdź do głównej treści

Wypisz użytkownika z jednostki organizacyjnej

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Wypisz użytkownika z jednostki organizacyjnej

Definicja Funkcji

Bool withdrawUserFromOrganizationUnit(Int usr_id)

Definicja parametrów

Nazwa parametruTyp parametruOpis
$usr_idInt (wymaganay)ID użytkownika

Przykład użycia

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
$api = new \EDokApi();
try {
$usr_id = 2;
$result = $api->withdrawUserFromOrganizationUnit($usr_id);
} catch(Exception $e) {
     throw new \Exception($e->getMessage());
}

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca boolean(true) w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

  • SOAP - SoapFault
  • Lokalnie - Exception