Przejdź do głównej treści

Aktualizuj konto użytkownika systemu

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Aktualizuj konto użytkownika systemu

Definicja Funkcji

Int updateUserAccount(array data);

Definicja parametrów

Metoda przyjmuje 1 parametr, tablicę z parametrami. Poniżej znajdują się klucze.

Nazwa parametruTyp parametruOpis
usr_idint (wymagane)ID uzytkownika
usrnamstring (zamienne z usr_id)Nazwa użytkownika
firnamstringImię
lasnamstringNazwisko
passwdstringHasło
initlsstringInicjały
e_mailstringAdres email
phone_stringNumer telefonu
iphonestringNumer telefonu - wewnętrzny
room__stringPokój
commenstringInformacje dodatkowe
orunidIntID jednostki organizacyjnej (organization_units.orunid). Użytkownik zostanie przypisany do podanej jednostki.
sendResetPasswordEmailArrayPowoduje wysłanie maila z linkiem do ustawienia nowego hasła, więcej tutajopen in new window.

Przykład użycia

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
$api = new \EDokApi();
try {
  $data = [
    'usr_id' => 12,
    'firnam' => 'Jan',
    'lasnam' => 'Testowy',
    'passwd' => 'test12345', 
    'initls' => 'JT',
  ];
  $usr_id = $api->updateUserAccount($data);
} catch(Exception $e) {
   throw new \Exception($e->getMessage());
}

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca ID usera (users.usr_id) w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

 • SOAP - SoapFault
 • Lokalnie - Exception