Przejdź do głównej treści

Aktualizuj sprawe


Aktualizuj sprawe

Definicja Funkcji

Int updateProcess(Array $data)

Definicja parametrów

Metoda przyjmuje 1 argument, jako tablica lub string JSON. Dostępne klucze:

Nazwa parametruTyp parametruOpis
prc_idint (wymagane)Identyfikator sprawy
dscrptstringOpis sprawy
symbolstringSymbol sprawy. Jeśli nie zostanie podany system nada go automatycznie
briefcase_symbolstringSymbol teczki. Parametr zamienny z dsexid
dsexidintIdentyfikator teczki (doss_exctract_list.dsexid). Parametr zamienny z briefcase_symbol
orunidintIdentyfikator jednostki organizacyjnej, pod którą zostanie utworzona sprawa (organization_units:orunid).
rspoidintIdentyfikator stanowiska osoby odpowiedzialnej w sprawie (organization_units:orunid). Parametr zamienny z rspuid
rspuidintIdentyfikator osoby odpowiedzialnej w sprawie (users:usr_id). Parametr zamienny z rspoid
prtpidintIdentyfikator procedury (procedures_def:prtpid). Domyślnie sprawa jest tworzona z procedurą przypisaną do teczki
prtypeintTyp sprawy:
 1. terminowa
 2. stała
Domyślnie 2 czyli stała
comntsstringUwagi
contact_symbolstringSymbol kontaktu (contacts:symbol). Parametr zamienny z contid
contidintIdentyfikator kontaktu (contacts:contid). Parametr zamienny z contact_symbol
copeidintIdentyfikator osoby kontaktowej (contact_persons:copeid)
is_fixboolStan sprawy jeśli podamy TRUE automatycznie zostanie załatwiona (FALSE domyślna wartość)
fxtridintTo ilość dni na zakończenie sprawy począwszy od Daty wszczęcia
rel_tointIdentyfikator sprawy nadrzędnej, jeżeli chcemy podpiąć sprawę jako podrzędną
pr_stastringKod statusu właściwy dla sprawy. Jeśli przypisano statusy per teczka kod musi wskazywać na status przypisany do podanej teczki
forepanumeric(12,2)Prognozowana wartość wpływów.
currpanumeric(12,2)Waluta dla pola forepa
foredastringPrognozowana data sprzedaży
foreconumeric(12,2)Prognozowany koszt zlecenia
currcostringWaluta dla pola foreco
credibstringSzacunek (prawdopodobieństwo otrzymania zlecenia). Dane: 10%, 25%, 50%, 75%, 100%
devcidintIdentyfikator urządzenia (devices.devcid) jeśli sprawa dotyczy urządzenie z serwisu
projidintIdentyfikator projektu (processes.projid) jeśli sprawa należy do projektu
campidintIdentyfikator kampanii (campaigns.campid) jeśli sprawa należy do projektu
optimestringData wszczęcia w formacie YYYY-MM-DD
cltimestringData zakończenia w formacie YYYY-MM-DD. Datę tę ustawia system podczas załatwiania sprawy (Opcja zakończ sprawę)
symgenboolCzy ma generować numer sprawy. Domyślnie generuje
proprgboolPropaguj uprawnienia przy zakładaniu pod spraw. Opcja na zakładce Uprawnienia. Jeśli zostanie zaznaczona wtedy wszyscy pracownicy lub grupy uprawnieni w tej sprawie zostaną automatycznie dodani do podspraw w momencie ich zakładania pod warunkiem, że nie zadziałała żadna z pozostałych masek uprawnień
inidocintIdentyfikator dokumentu wszczynającego sprawę
cnt_nrstringNumer konspektu np 1.4.8, 56.89.44
rspuidintIdentyfikator pracownika odpowiedzialnego za sprawę (users.usr_id)

Przykład użycia

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
$api = new \EDokApi();
try {
  $data = [
    'prc_id' => 1,
    'dscrpt' => 'Zaktualizowany opis sprawy',
  ];
  $prc_id = $api->updateProcess($data);
} catch(\Exception $e) {
  throw new \Exception($e->getMessage());
}

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca id sprawy w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

 • SOAP - SoapFault
 • Lokalnie - Exception