Przejdź do głównej treści

Aktualizuj konto bankowe

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Aktualizuj konto bankowe

Definicja Funkcji

Int updateBankAccount(Array $data)

Definicja parametrów

Metoda przyjmuje 1 argument, jako tablica lub string JSON. dostępne klucze:

Nazwa parametruTyp parametruOpis
accoidInt (Wymagany)Identyfikator konta bankowego (bank_accounts.accoid)
numberStringNumer konta
banameStringNazwa banku wpisana ręcznie
bacnidIntBank może być wprowadzony jako klient wtedy mamy dostęp do adresu (contacts.contid). Nazwa klienta (name_1) jest zawsze wpisywana w pole baname nawet jeśli wybrano klienta z bazy (bank_accounts.bacnid)
swift_StringKod SWIFT
state_IntStan
cursmbStringWaluta
type__IntTyp
contidIntKlient do jakiego przypisane jest konto (contacts.contid)
prior_IntPriorytet
adduidIntId użytkownika który dodał projekt (users.usr_id)
adddatStringData dodania projektu
appuidIntId użytkownika który zatwierdził (users.usr_id)
appdatStringData zatwierdzenia
isapprBoolStatus czy zatwierdzono
is_delBoolStatus czy usunięto konto
is_defBoolStatus czy domyślne
ent_idIntId podmiotu (podmioty.id_pod)

Przykład użycia

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
$api = new \EDokApi();
try {
  $data = [
      'is_def' => TRUE,
      'accoid' => 2
  ];
  $accoid = $api->updateBankAccount($data);
} catch(\Exception $e) {
  throw new \Exception($e->getMessage());
}

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca identyfikator konta bankowego (bank_accounts.accoid) w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

 • SOAP - SoapFault
 • Lokalnie - Exception