Przejdź do głównej treści

Odrejestruj urządzenie mobilne

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Odrejestruj urządzenie mobilne

Definicja Funkcji

Bool unregisterMobileDevice(String $token_)

Definicja parametrów

Nazwa parametruTyp parametruOpis
token_String (Wymagany)token urządzenia mobilnego z Google Firebase

Przykład użycia

 try {
   require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
   $api = new \EDokApi();
   $token_ = "Token mobilnego urządzenia";
   $result = $api->unregisterMobileDevice($token_);
 } catch(\Exception $e) {
   throw new \Exception($e->getMessage());
 }

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca boolean(true) w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

 • SOAP - SoapFault
 • Lokalnie - Exception