Przejdź do głównej treści

Nadaj lub odbierz uprawnienie użytkownikowi

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Nadaj lub odbierz uprawnienie użytkownikowi

Definicja Funkcji

Boolean setUserPrivilages(Integer usr_id, String define, Boolean to_set);

Definicja parametrów

Nazwa parametruTyp parametruOpis
$usr_idInt (wymagany)ID użytkownika (users.usr_id)
$defineString(wymagany)Symbol uprawnienia
$to_setBool(wymagany)Wartość (true - nadanie uprawnienia, false - odebranie uprawnienia)

Przykład użycia

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
$api = new \EDokApi();

try {
  $usr_id = 2;
  $define = 'bswfms.mails';
  $to_set = TRUE;
  $result = $api->setUserPrivilages($usr_id, $define, $to_set);
 } catch(\Exception $e) {
   throw new \Exception($e->getMessage());
 }

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca boolean(true) w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

 • SOAP - SoapFault
 • Lokalnie - Exception