Przejdź do głównej treści

Ustaw obecność pracownika

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Ustaw obecność pracownika

Definicja Funkcji

Bool setMyStatus(Int $statusID)

Definicja parametrów

Ustawia typ obecności zalogowanego użytkownika w systemie.

Nazwa parametruTyp parametruOpis
$statusIDInt (wymagany)Możliwe opcje to 1 - praca z biura (lub innego budynku firmy), 2 - praca zdalna z domu

Przykład użycia

 try {
   require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
   $api = new \EDokApi();
   $statusID = 1; // praca z biura
   $result = $api->setMyStatus($statusID);
 } catch(\Exception $e) {
   throw new \Exception($e->getMessage());
 }

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca boolean(true) w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

 • SOAP - SoapFault
 • Lokalnie - Exception