Przejdź do głównej treści

setFeatureValue

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

setFeatureValue

Definicja Funkcji

setFeatureValue(Int $featid, String $tblnam, Int $tbl_id, $value, Int $typeOfEntityId = NULL)

Definicja parametrów

Nazwa parametruTyp parametruOpis
featidInt (wymagany)ID cechy {features.featid}
tblnamString (wymagany)Nazwa tabeli obiektu biznesowego do którego należy cecha
tbl_idInt (wymagany)ID obiektu biznesowego do którego należy cecha
valueInt lub String lub Array (wymagany)Typ podawanej wartości różni się w zależności od typu cechy np: cecha typu 'Obszar tekstowy' przyjmie String'a natomiast 'Adres z książki adresowej' przyjmie Integer'a jakim jest ID adresu.
typeOfEntityIdIntId typu obiektu biznesowy np: faktura jest obiektem klasy Document ale jej typ to VatNote.

Przykład użycia

 try {
   require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
   $api = new \EDokApi();
   $featid = 10; // id cechy 
   $tblnam = 'fk_elements'; // Nazwa tabeli należąca do pozycji
   $tbl_id = 10; // id pozycji
   $value = "wartość cechy";
   $result = $api->setFeatureValue($featid, $tblnam, $tbl_id, $value);
 } catch(\Exception $e) {
   throw new \Exception($e->getMessage());
 }

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca boolean(true) w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

 • SOAP - SoapFault
 • Lokalnie - Exception