Przejdź do głównej treści

Podpisz i wyślij dokument pocztą

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Podpisz i wyślij dokument pocztą

Definicja Funkcji

sendeInvoiceViaEmail($invoiceContent, $invoiceFileName, $invoiceEmailBody, $invoiceEmailSubject, $contactSymbol, $usr_id, $invoiceEmailBodyType = 'TPL')

Definicja parametrów

Nazwa parametruTyp parametruOpis
invoiceContentString (wymagany)zakodowana treść dokumentu przy pomocy base64
invoiceFileNameString (wymagany)nazwa dokumentu jaka pokaże się w liście załączników
invoiceEmailBodyString (wymagany)treść maila
invoiceEmailSubjectString (wymagany)temat maila
contactSymbolString (wymagany)symbol klienta do którego jest adresowany emaila (pole contacts.symbol)
usr_idInt (wymagany)identyfikator użytkownika (users.usr_id), który posiada certyfikat służący do podpsywania. Certyfikat nie może być chroniony hasłem
invoiceEmailBodyTypeStringtyp treści maila. Domyślnie TPL - czyli pobiera treść szablonu systemowego o nazwie podanej w invoiceEmailBody jeśli FALSE wtedy invoiceEmailBody jest treścią maila

Przykład użycia

try {
   require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
   $api = new \EDokApi();
   $invoiceContent = "base64 String";
   $invoiceFileName = "nazwa dokumentu";
   $invoiceEmailBody = "treść maila";
   $invoiceEmailSubject = "temat maila";
   $contactSymbol = "SYMBOL";
   $usr_id = 4; 
   $result = $api->sendeInvoiceViaEmail($invoiceContent, $invoiceFileName, $invoiceEmailBody, $invoiceEmailSubject, $contactSymbol, $usr_id);
 } catch(\Exception $e) {
   throw new \Exception($e->getMessage());
 }

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca - 1 jeśli sukces , 0 w razie niepowodzenia. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

 • SOAP - SoapFault
 • Lokalnie - Exception