Przejdź do głównej treści

Szukaj sprawy

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Szukaj sprawy

Definicja Funkcji

Array searchProcesses(Array $data, String $fields = NULL)

Definicja parametrów

Szuka spraw wg. zadanych kryteriów i zwraca listę identyfikatorów znalezionych spraw.

Nazwa parametruTyp parametruOpis
dataarray (wymagany)Tablica z parametrami w formie klucz wartość, gdzie klucz to nazwapola z bazy z tabeli processes. Możliwe jest określenie operatora porównania (=, !=, ~, ~*) pola z podanym tekstem/wartością. Operator należy dokleić do klucza po nazwie kolumny. Przykład: ['symbol=' => '2016/AA/0001'] wyszuka sprawy, których numer jest 2016/AA/0001 wygenerowany na tej podstawie SQL: (symbol = '2016/AA/0001')
fieldsstringNazwy pól z tabli processes. Domyślnie NULL, wtedy zostaną zwrócone wszystkie rekordy.

Przykład użycia

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
$api = new \EDokApi();

try {
  // znajdz sprawę o numerze SZJ-12, w wyniku zwróć ID oraz opis sprawy
  $data = [
    'symbol=' => 'SZJ-12'
  ];
  $fields = 'prc_id, dscrpt';
  $processes = $api->searchProcesses($data, $fields);
} catch(\Exception $e) {
  throw new \Exception($e->getMessage());
}

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca tablicę identyfikatorów spraw w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

 • SOAP - SoapFault
 • Lokalnie - Exception