Przejdź do głównej treści

Wyszukaj pracowników

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Wyszukaj pracowników

Definicja Funkcji

Array searchEmployees(Array $data, String $fields = NULL)

Definicja parametrów

Szuka spraw wg. zadanych kryteriów i zwraca listę identyfikatorów znalezionych pracowników.

Nazwa parametruTyp parametruOpis
dataarray (wymagany)**Tablica z parametrami w formie klucz wartość, gdzie klucz to nazwa pola z bazy z tabli users. Możliwe jest określenie operatora porównania (=, !=, ~, ~*) pola z podanym tekstem/wartością. Operator należy dokleić do klucza po nazwie kolumny. **
fieldsstringNazwy pól z tabli users. Domyślnie NULL, wtedy zostaną zwrócone wszystkie rekordy.

Przykład użycia

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
$api = new \EDokApi();

try {
  // znajdz id oraz imię pracowników o nazwiskach mających w sobie 'KOWAL'.
  $data = [
    'lasnam~*' => 'KOWAL'
  ];
  $fields = 'usr_id,usrnam';
  $employees = $api->searchEmployees($data, $fields);
} catch(\Exception $e) {
  throw new \Exception($e->getMessage());
}

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca tablicę identyfikatorów spraw w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

 • SOAP - SoapFault
 • Lokalnie - Exception