Przejdź do głównej treści

Wyszukaj jeden lub wiele kontaktów (kontrahentów)

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Wyszukaj jeden lub wiele kontaktów (kontrahentów)

Definicja Funkcji

Array searchContacts(Array $data, String $fields = NULL)

Szuka kontaktów wg. zadanych kryteriów i zwraca listę identyfikatorów znalezionych dokumentów.

Definicja parametrów

Nazwa parametruTyp parametruOpis
dataarray (Wymagany)Tablica z parametrami w formie klucz => wartość, gdzie klucz to nazwa pola z bazy z tabeli contacts natomiast wartość to ciąg tekstowy, który szukamy i który ma się znaleźć w kluczu. Możliwe jest określenie operatora logicznego, który zostanie użyty do łączenia wyrażeń/warunków. Przykład:

['(AND)name_2' => 'FIRMA', '(AND)city__' => 'warszawa',]

wyszuka kontakty, których nazwa skrócona zawiera słowo "FIRMA" i miasto zawiera słowo "warszawa" wygenerowany na tej podstawie SQL:

(name_2 ~* 'FIRMA' AND city__ ~* 'warszawa')

Możliwe jest również określenie operatora porównania (=, !=, ~, ~*) pola z podanym tekstem/wartością. Przykład:

['name_2=' => 'FIRMA']

wyszuka kontakty których nazwa skrócona jest równa "FIRMA" i miasto jest równe "Warszawa" wygenerowany na tej podstawie SQL:

(name_2 = 'FIRMA')


fieldsstringNazwy pól z tabli contacts. Domyślnie NULL, wtedy zostaną zwrócone wszystkie pola

Przykład użycia

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
$api = new \EDokApi();
try {
  // znajdź kontakt (kontrahenta) o nazwie 'WAŻNY KONTAKT', w wyniku podaj wszystkie pola kontaktu
  $contacts = $api->searchContacts(['name_1' => 'WAŻNY KONTAKT',]);
  // znajdź kontakt (kontrahenta) który posiada email: 'BETASOFT@BETASOFT.PL', w wyniku podaj nazwe i nr telefonu kontaktu
  $contacts = $api->searchContacts(['email_' => 'BETASOFT@BETASOFT.PL',]['name_1', 'ph_num']);
} catch(\Exception $e) {
  throw new \Exception($e->getMessage());
}

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca tablicę identyfikatorów klientów w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

 • SOAP - SoapFault
 • Lokalnie - Exception