Przejdź do głównej treści

Resetuj prawa danego użytkownika do dokumentu

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Resetuj prawa danego użytkownika do dokumentu

Definicja Funkcji

Bool resetUserAccessToDocument(Int $doc_id, Int $usr_id)

Definicja parametrów

Nazwa parametruTyp parametruOpis
doc_idInt (Wymagany)Id dokumentu
usr_idInt (wymaganay)ID użytkownika

Przykład użycia

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
$api = new \EDokApi();
try {
    $doc_id = 1;
    $usr_id = 2;
    $usr_id = $api->resetUserAccessToDocument($doc_id, $usr_id);
} catch(\Exception $e) {
    throw new \Exception($e->getMessage());
}

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca boolean(true) w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

  • SOAP - SoapFault
  • Lokalnie - Exception