Przejdź do głównej treści

Resetuj prawa danej grupy do sprawy

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Resetuj prawa danej grupy do sprawy

Definicja Funkcji

Bool resetGroupAccessToProcess(Int $prc_id, Int $grp_id)

Definicja parametrów

Metoda przyjmuje 2 parametry, które wszystkie są wymagane.

Nazwa parametruTyp parametruOpis
prc_idInt (Wymagany)Identyfikator dokumentu (processes.prc_id)
grp_idInt (Wymagany)Indetyfikator grupy (groups.grp_id)

Przykład użycia

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
$api = new \EDokApi();
try {
    $prc_id = 2;
    $grp_id = 2;
    $success = $api->resetGroupAccessToProcess($prc_id, $grp_id, $rights);
 } catch(\Exception $e) {
     throw new \Exception($e->getMessage());
 }

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca boolean(true) w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

  • SOAP - SoapFault
  • Lokalnie - Exception