Przejdź do głównej treści

Usuń użytkownika z grupy

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Usuń użytkownika z grupy

Definicja Funkcji

Bool removeUserFromGroup(int $usr_id, int $grp_id);

Definicja parametrów

Nazwa parametruTyp parametruOpis
$usr_idInt (wymagany)ID użytkownika (users.usr_id)
$grp_idInt (wymagany)ID grupy (groups.grp_id)

Przykład użycia

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
$api = new \EDokApi();

try {
    $usr_id = 2;
    $grp_id = 3;
    $result = $api->removeUserFromGroup($usr_id, $grp_id);
} catch(\Exception $e) {
    throw new \Exception($e->getMessage());
}

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca boolean(true) w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

  • SOAP - SoapFault
  • Lokalnie - Exception