Przejdź do głównej treści

Zarejestruj urządzenie mobilne

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Zarejestruj urządzenie mobilne

Definicja Funkcji

Bool registerMobileDevice(Array $data)

Rejestruje nowe urządzenie mobilne do systemu

Definicja parametrów

Metoda przyjmuje tablice z następującymi kluczami.

Nazwa parametruTyp parametruOpis
data['token_']String (Wymagany)token urządzenia mobilnego z Google Firebase
data['system']StringNazwa mobilnego systemu operacyjnego
data['ver___']StringWersja mobilnego systemu operacyjnego
data['appver']StringWersja aplikacji zainstalowana na urządzeniu
data['usr_id']IntID użytkownika (users.usr_id), (domyślnie zalogowany użytkownik)

Przykład użycia

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
$api = new \EDokApi();
try {
  $data = [
    'token_' => 'token z Google Firebase'
  ];
  $result = $api->registerMobileDevice($data);
} catch(\Exception $e) {
  throw new \Exception($e->getMessage());
}

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca boolean(true) w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

 • SOAP - SoapFault
 • Lokalnie - Exception