Przejdź do głównej treści

Zarejestruj dokument w dzienniku.

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Zarejestruj dokument w dzienniku.

Definicja Funkcji

String registerDocument(Array $data, Int $doc_id, Int $reg_id)

Definicja parametrów

Nazwa parametruTyp parametruOpis
dataarrayTablica z parametrami w formie klucz => wartość, gdzie klucz to nazwa pola z bazy z tabeli regof* (odpowiedniej dla dziennika)
doc_idint (Wymagany)Identyfikator dokumentu (documents:doc_id)
reg_idint (Wymagany)Identyfikator dziennika (registers:reg_id)

Przykład użycia

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
$api = new \EDokApi();
$data = ['adddat' => date('Y-m-d')];
$reg_id = 1;
$doc_id = 1;
try {
    $out = $api->registerDocument($data, $doc_id, $reg_id);
} catch(\Exception $e) {
    throw new \Exception($e->getMessage());
}

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca numer ewidencyjny w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

  • SOAP - SoapFault
  • Lokalnie - Exception