Przejdź do głównej treści

Publikuj teczkę w danym dziale

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Publikuj teczkę w danym dziale

Definicja Funkcji

Array publishDossier(Array $data)

Definicja parametrów

Metoda przyjmuje 1 argument, jako tablica lub string JSON. Dostępne klucze:

Nazwa parametruTyp parametruOpis
doss_symbolString (Wymagany)Symbol teczki (dossiers_list.dossmb)
dos_idInt (Wymienny za 'doss_symbol')ID teczki (dossiers_list.dos_id)
org_unit_symbolString (Wymagany)Symbol stanowiska na którym ma być opublikowana teczka (organization_units.orunsm)
orunidInt (Wymienny za 'org_unit_symbol')ID stanowiska (organization_units.orunid)
doss_nameStringNazwa teczki (dossiers_list.ndenam))
org_unit_nameStringNazwa stanowiska (organization_units.ndenam)
publish_allIntWartość 1 lub 0 - 1 - publikuje wszystkie teczki podrzędne względem wskazanej (wartość domyślna), 0 - publikuje tylko wskazaną

Przykład użycia

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
$api = new \EDokApi();
try {
  $data = [
    "doss_symbol" => "00",
    "dos_id" => 3,
    "org_unit_symbol" => "DK",
    "orunid" => 5,
    "doss_name" => "DZIAŁANIA ZARZĄDU",
    "org_unit_name" => "Dział Księgowości",
    "publish_all" => 0
  ];  
  $result = $api->publishDossier($data);
 } catch(\Exception $e) {
   throw new \Exception($e->getMessage());
 }

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca tablice danych [$dos_id => $dsexid] gdzie $dsexid to ID wyciagu w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

 • SOAP - SoapFault
 • Lokalnie - Exception