Przejdź do głównej treści

Połącz kontakty (kontrahentów)

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Połącz kontakty (kontrahentów)

Definicja Funkcji

Bool mergeContacts(Array $data)

Definicja parametrów

Metoda przyjmuje 1 argument, który jest tablicą lub jako JSON. Tablica przyjmuje następujące klucze.

Nazwa parametruTyp parametruOpis
mainint (Wymagany)Identyfikator kontaktu głównego z którym zostaną złączone inne kontakty (contacts.contid)
mergedarray (Wymagany)Tablica identyfikatorów kontaktów do złączenia

Przykład użycia

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
$api = new EDokApi();
try {
  $data =[
    'main' => 1,
    'merged' =>[2, 3, 4]   
  ];
  $result = $api->mergeContacts($data);
 } catch(\Exception $e) {
  throw new \Exception($e->getMessage());
}

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca boolean(true) w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

 • SOAP - SoapFault
 • Lokalnie - Exception