Przejdź do głównej treści

Dodaj pracownika do uprawnionych w sprawie

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Dodaj pracownika do uprawnionych w sprawie

Definicja Funkcji

Int grantUserAccessToProcess(Int $prc_id, Int $usr_id, String $rights)

Definicja parametrów

Nazwa parametruTyp parametruOpis
prc_idint (Wymagany)Identyfikator sprawy(processes.doc_id)
usr_idint (Wymagany)Identyfikator użytkownika (users.usr_id)
rightsstring (Wymagany)Poziom uprawnień (r - odczyt, w - zapis, m - zarządzanie)

Przykład użycia

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
$api = new \EDokApi();
$prc_id = 1;
$usr_id = 1;
$rights = 'rwm';
try {
    $result = $api->grantUserAccessToProcess($prc_id, $usr_id, $rights);
} catch(\Exception $e) {
    throw new \Exception($e->getMessage());
}

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca Integer(1) w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

  • SOAP - SoapFault
  • Lokalnie - Exception